ספר התניא – פרק לח 4

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לח 4
1. אילו 4 מדרגות מחולקות למצוות?
2. מה ההבדל בין מצוות מעשיות ממש לבין מצוות התלויות בדיבור ומחשבה?
3. מה ההבדל בכוונת המצווה בין חי ומדבר?
4. אילו תנאים ותכונות אנו רואים במי שדעתו יפה לדעת את ה' ולאיזה סוג נפש משתייך זה?
5. אילו תנאים ותכונות אנו רואים במי שדעתו קצרה לידע ולהתבונן בה'?
6. מדוע צריכה אזהרה מיוחדת לבל ישאר האדם בצורת הכוונה של מי שדעתו קצרה לידע את ה'? הדגם ע"י דוגמא מחיי האנושות.
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –

http://facebook.com/hasulams