ספר התניא – פרק לט 2

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לט 2
1. מהו גן עדן העליון וכיצד ניתן לזכות באורו?
2. כיצד מתאפשר לנשמות לעלות למעלה מהמלאכים למרות שעבדו ביראה ואהבה טבעיים לאלוקיהם?
3. מה ההבדל בין מקום עמידתן של הנשמות לבין התכללותן?
4. מדוע אור אצילות צריך להצטמצם כאשר ניתן לבריאה ויצירה וכו'?
5. היכן הוא המדור של הצדיקים הגדולים ומה הם מהווים לכלל ישראל ומדוע?

אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams