ספר התניא – פרק לח 2

86

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לח 2
1. כיצד ניתן להבין שאור וחיות המאיר בגוף וזה המאיר בנשמה הוא אור אחד שווה בבחינת הסתר פנים?
2. מיהי הבחינה הממצועת המהווה את האמצעי והלבוש דרכו מתקבלת ההארה לכל הבחינות המתראות העולם הזה? הן הטמאים הן הטהורים והן המחולקים כגול דצח"מ.
3. במה תולה בעל התניא הק' את העובדה שהאור המתלבש במצוות התלויות המחשבה ואלו התלויות בדיבור או מעשה שווה?
4. מה ההבדל מצד ההארה, למרות שהיא באה ממקור אחד, בין מחשבה למעשה?

אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams