בואי כלה – משפטים תשע"ז

הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

בואי כלה, שבת משפטים, שבת שקלים תשע"ז –
השבת שלפני ראש חודש אדר, אנחנו צריכים לראות מה שיקול הדעת שלנו לעומת שיקול הדעת של המן.
מה זה שיקול דעת? שיקול דעת הוא הדרך בה אדם בוחן את המציאות שמופיעה מולו.
כשאדם רוצה לברוח מהעבודה הוא עלול להמציא פטנטים גדולים, לכאן ולכאן.
למה שאדם ירצה לברוח מהעבודה? כי הטבע הרגיל הוא להסתכל ממקום של "מה יצא לי מזה"? שיקול הדעת של המן.
שיקול הדעת של היהודי, המצפון היהודי אומר "אני רוצה להגיע לאהבה". זה המצפון של האדם האמיתי. אני רוצה להגיע לאהבה.
ומשם הוא צריך לחשוב.
כאשר חודש אדר ממשמש ובא, והגאולה צריכה להגיע אחרי גלות, אז הגלות הזאת מאד מפרידה. יש אנשים שנשארים בגלות, דהיינו ,חושבים דרך הנפרדות ולא דרך אותה בחינת גאולה. הם לא משתמשים במציאות שמגיעה אליהם כדי לייצר אהבה אלא כדי לראות את פרטיותם. הנקודה הזאת היא נקודה קשה ביותר לאדם.
גם אנחנו מופיעים, בפרשת משפטים, שבו אנחנו רואים את הפרוט של כל החוקים והמשפטים שבתורה. עשרת הדיברות ניתנו לנו ככללים אבל הפרוט חשוב איך להתנהג עם העולם.
לכאורה יש מצוות שנראות מאד קשות, שן תחת שן, עין תחת עין, כל מני מצוות שנראות היום לא הגיוניות, לא רלוונטיות.
קיבלתי מכתב, השבוע ראיתי אותו. ובמכתב היה כתוב, פחות או יותר, שמכיוון שבני האדם חוששים מקידמה אז הם תקועים. רוצים לציין את הצורה המיוחדת של היהדות, למשל כשכתוב שן תחת שן, עין תחת עין, זה לא יכול להתקיים, וחז"ל באו ופרשו לנו את התורה באופן אחר. לא באופן הפשוט שאנחנו רואים, והיכולת שלנו לפרש את הדברים, כמו חז"ל, לקבל אומץ אמיתי, שאי אפשר לראות את התורה רק ככתבה או כלשונה, אלא צריך להבין מעבר לדברים.
והם רואים בחז"ל (יהדות מתקדמת! הם קוראים לעצמם) פריצת דרך יותר מהאיסלם, למשל, שאין להם תורה שבעל פה. ואצלינו יש תורה שבעל-פה. אם כך צריך להכשיר את התורה לפי הזמנים. והם מציעים שם במכתב (כתובים גם קצת דברים לא צנועים), שאם נאמר לבני אדם שאולי היו צריכים להיות נישואין כאלה וכאלה, לא לפי הרגילות, לא באופן הרגיל שאנחנו מכירים, ועוד כל מני דברים וכדומה, הם כותבים, והנה כל יהודי מזדעזע מלחשוב על זה לגמרי.
ופה בדיוק הבעיה.
הרצון לקידמה, שואל אותנו מאיזה שיקול דעת אתה רוצה לחשוב? האם שיקול הדעת הוא חברתי כי ככה אנשים רוצים, וזאת התאווה שלהם? או שיקול הדעת צריך להיות שיקול דעת ,שכאשר אתה מבין את האמת הפנימית אתה צריך לשקף אותה מבחינה חיצונית או לבטא אותה מבחינה חיצונית, ואז… לפני כן אתה צריך לדעת מהי האמת הפנימית.
האמת הפנימית שיהיה נעים? שכל אחד יפעל את תאוותו? שכל אחד יעשה מה שנראה לו? לכאורה הם משתמשים באמת בנקודה אמיתית מאד.
אבל לפי מה הם שופטים אחר-כך? לפי איזה-שהוא מצב חברתי שצריך להיות יותר נעים? לפי שאם בן-אדם יש לו כזה צורך אז הוא צריך לפעול את הצרכים שלו???
זאת האמת המופשטת שצריך לבטא? כך מבינים את פנימיות התורה, את מעבר לדברים? זה לא העיקר לומר אני רוצה לחשוב מעבר לדברים. לא לפרש את זה רק שן תחת שן.
כמו שאומר אותו דלהאי למה, אם היה "עין תחת עין" אז כולם היו עיוורים.
אם באמת נוציא עין לכל מי שמוציא עין אז כולם היו עיוורים.
אבל הרעיון היותר גדול שלנו – יש אמת בעם ישראל. האמת הזאת היא אמת מופשטת. כל זמן שאתה לא יודע איך לבטא את האמת הזאת, או אתה לא יודע מהי, אז אין לך לשפוט על פי תאוות ליבך ועל פי בטנך. אתה צריך להישמע למה שכן יש. אם ככה הם ביטאו לנו את זה, ואנחנו לא יודעים אחרת… אין לך זכות לשנות את זה!
אם אתה יודע אחרת, אדרבא. תן לי משנה סדורה עפ"י התורה. בקבלה ישנה משנה סדורה. אלה המשפטים האמיתיים. אלה המשפטים, אומר רבי שמעון בר-יוחאי, אלה גלגולי נשמות. מי הן הנשמות? זה מה שמעבר לזמן ומקום. יש להם סדר. זה מראה לנו את הסדרים.
אדרבא, יבואו ויראו לי את התורה המופשטת, תורת הקבלה. יש סדר מופתי, בעל הסולם נתן לנו את זה. אם מזה אתה רוצה לשפוט, מצויין. אבל לפי טעמים חברתיים כאלה ואחרים, לפי זה אתה רוצה לייצר את המופשט לפי התאוות שלך???
זו עבודה זרה ממש. צריך להיזהר ממנה מאד. יש בה לכאורה אמת. צריך להיות אדם פנימי, לא אדם חיצוני, אבל עם זה גם כל הסכנה. כמובן שיש סכנה בלפעול רק מבחוץ ולהיתקע רק בדבר חיצוני, תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, אבל יש גם את הסכנה האחרת.
לכן, כשאנחנו קוראים את המשפטים הללו, צריכים לראות מה אומרת לנו פנימיות התורה, ולהבין מה אומרת לנו פנימיות התורה. יש לנו ב"ה, פנימיות התורה, נתנה לנו בזוהר הקדוש. האר"י הקדוש בא ופרש לנו אותה. הזוהר, לא נשאר יתום. בעל הסולם בא ופרש. נתן לנו סדר מופתי איך לעבוד.
הרב"ש בא ובאר לנו את עבודת הנפש שצריכים לעשות. צריכים ללכת אחרי זה. אנחנו לא צריכים להמציא דברים חדשים אם אנחנו לא יודעים. כמו כל ילד קטן, בא ואומר: גם אני יודע. מי שלא יודע צריך לבנות את עצמו על בלימה.
בע"ה, שנזכה להיות ישרים ולא להמציא תורות מתורות שונות אלא לפי מה שהנחו אותנו חז"ל בדרך האמת.
ל ח י י ם
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams