בואי כלה – בלק תשע"ז

בואי כלה, שבת בלק, תשע"ז

אנחנו רואים שבלעם מתבקש על ידי בלק לקלל את עם ישראל.

אנחנו רואים שנשמעו אליו דברי בלק.

הוא יודע שה' אינו מעוניין ואינו רוצה בדרך זו שיבוא  לקלל את עם ישראל, אבל הוא רוצה. אז הוא מחפש את הדרך. הוא מחפש כל מיני אמצעים מפה ומשם…למצוא איזה סדק קל שמשם אפשר לקלל. בסופו של דבר ה' מוציא את זה כברכה לעם ישראל.

אומר "הכלי יקר", זה כמו זבוב, זבוב משול לייצר הרע. כאשר יש לאדם פתח קטן, אז הזבוב בא לפתח הזה ומנסה לעשות אותו יותר  ויותר גדול.

ככה, אדם שהולך בדרך השלילה, הוא מחפש דרך איך לבוא לקלל את עם ישראל. בלעם לא היה צדיק.

למה אם כך הקב"ה נתן לו כזה כח? אומות העולם היו אומרים, לכם יש נביא כזה גדול כמשה רבינו, ובגלל זה לכם יותר קל. יש לכם מנהיג שאתם יכולים ללכת אחריו. אמר, אני יעשה גם לכם כזה אחד כזה גדול כמו משה רבינו. עושה מופתים, עושה קוסמויות. יש לו כח בפיו, כח עצום. היות והכירו את עם ישראל שכוחם בחלק היותר רוחני, בפה לא בגוף, אז הקסמים של בלק לא הספיקו אלא רצה שכח הפה של בלעם ינצח בהם. בסופו של דבר, עם ישראל יוצא שהם לא מקוללים אלא מבורכים.

עם לבדד ישכון. זה נחשב לקללה או ברכה? עם לבדד ישכון. עם ישראל מתבדל מן הגויים, למה? למה ההתבדלות כזאת? היא טובה או לא טובה? צריך לבוא איתם לשיח. אבל יש לנו דרך. הדרך שלנו צריכה להיות ברורה. עם ישראל יודע את הדרך המאד ברורה, לא עשו יותר מדי להיות בקשר עם גויים, אסור גם לעשות איתם יותר מדי מסחר. צריכים לשמור על כללים מאד ברורים, במיוחד אם זה קשור להנאה במקומות של גויים צריכים זהירות גדולה.

אנחנו רואים שכאשר אדם הולך בדרך של בלעם הרשע, ולכאורה הוא אומר, אני קיבלתי רשות, זה משמים, אפשר למצוא בספרים הכל. אפשר למצוא בקשר עם ה' הכל. והקב"ה מראה לנו, הרבה פעמים, דברים בספרים, שהם לכאורה בדרך אחת אבל הם נגד ה'. ה' אמר לו תלך איתם. מה המלאך עומד בדרך והוא רוצה ללכת כנגדו? מה קרה? הרי הוא הולך בצורה מאד ברורה. לפי מה שה' אמר לו. אומר לו ה' אבל אני יודע מה בלבבך! אתה חיפשת היתר לזה. הדברים האלה ישבו על מצע שבנוי אצלך כבר הרבה זמן ללכת נגד ישראל, רק לא יכולת אז לא הלכת נגד. ואתה צריך לעמוד מול המציאות הזאת.

כשהוא עומד מול המציאות הזאת,  החמור שלו קודם כל קורס. אחד  מעשרה דברים שנבראו בין השמשות, שתפתח האתון את פיה.

איך החומר יכול לדבר? לא מדובר על חמור – נקבה שבאה ודיברה. הרעיון הרבה יותר גדול. שאדם יכול גם דרך הנקודה החומרית להבין את הרעיון הא-לוקי. עד כדי כך זה צועק. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים. קורים כל מיני דברים במציאות ואנחנו לא יודעים לפרש אותם. יש רגעים שזה כבר צועק, שזה כבר לא הגיוני. אנחנו עם ישראל, צריכים לדעת שה' ית' אוהב אותנו והולך איתנו, וגם אם בלעם בא לקלל את עם ישראל, נמצא מברך.

לכן, כל אחד צריך לראות איך הוא, מהפרשה הזאת לוקח את הכח להרגיש שגם אם אומות העולם נגדנו, גם אם דרך לא של דת היא נגדנו, גם אם דרך שהיא מחוץ לדרכינו היא נגדנו, זה דווקא יכול לחזק אותנו ולא להחליש. זה תלוי בנו. הפרשה מלמדת אותנו שזאת הדרך שבה צריך לראות את הדברים.

בא לקלל נמצא מברך.

ל ח י י ם