הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – טז-יז השקפה

?אין חכמה בלי צד הנקבה.?
שלמות היא מצב בו מקבלים את החוכמה/השפע, אך לא ניתן לקבל זאת רק מצד ההשתוקקות שבשמאל ללא חסדים מימין דהיינו השפעה. ביקוש מצד שמאל בלבד, מהרצון לקבל תביא לחורבן. אמנם צד הזכר בלבד נותן רק קיום מינימלי בבחינת ו"ק בלי ראש. אך לצורך שיכלול ולמימוש העצמי להגעה לתכלית צריך את צד הזכר וצד הנקבה. ❤
ההכשרה המוקדמת בבחינת יום הכיפורים והוויתור על הרצון הגדול, מאפשרת לקבל לאחר מכן גדלות במסגרת הקו אמצעי בצורה מתוקנת.
ההשתוקקות העצמית משמאל רוצה את כל האור, והחסד מימין רוצה להשפיע, המחלוקת נפתרת שמקבלים במסגרת החסדים רק חלק מהאור, כמו יעקב שמכריע בין אברהם ליצחק. קו אמצעי מכריע ביניהם בתהליך שמתחיל בביקוש שמעלים נשמות הצדיקים, אז גם הם יוצאים נשכרים מהזיווג בעליון.
עתיק מתקן את ראש דא"א בשבעה תיקונים כדי שראש המחשבה יהיה מתוקן על פי האמונה דעתיק. השכל הכי ישר ועליון שיש חייב להיות נביעה של האמונה.