יארצייט מרן בעל הסולם נר ישראל זצוק"ל תשס"ח – דברי הרב בסעודה

119