פנימיות – סוכות

✨פנימיות – סוכות✨
מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
לרכישה – 050-314-3417 אגדה

? מדוע צריך הסכך להיות מפסולת גורן ויקב, ומה מלמדות אותנו הבחנות אלה על עבודת הנפש?
בגמרא מבאר רבי יוחנן שסכך הסוכה צריך להיות מפסולת גורן ויקב (מסכת סוכה י"ב ע"א). שאלתנו היא – מה פֵּרוּש הדבר בעבודה?

השאלה היא: במה צריך לסכך את הסוכה? איך ליצור את "הסתרת" הדעת? התשובה היא: מפסולת גורן ויקב. מפרש הרב"ש באחת מאִגרותיו – "גורן מלשון גֵר אנכי, יקב מלשון ונוקב שם ה' "

כאשר אדם עובד את ה' בתוך הדעת, כלומר רק בבחינת ידיעה והשכלה, נופלות לו בסופו של דבר שאלות מהותיות באמונה. הרי אי אפשר לתפוס את האמת בשכל, שהוא עצמו מובְנֶה על בחינת אמונה. על כן, כשהוא רוצה לברוח מעבודה הוא מבקש קודם כל להבין ואחר כך לעשות.
מה הכוונה "להבין"? איזה סוג של הבנה מחפש האדם? הרי כל השגת הבנתו יכולה להגיע עד לשִׂכלו הוא. אם-כן, כיצד יתקדם מעבר לעצמו? משל למה הדבר דומה – לנהג המנסה לדחוף את מכוניתו בעודו יושב בתוכה…
אדם שטוען "מה שיש לי הוא שִׂכלי, אני יכול לנהל את חיי רק בהתאם למה שאני יודע ומבין" – מה העצה עבורו?

?יש עצה: ללכת באמונה, בדעת חכמים. אמונה זו צריכה להיעשות מהתגברות על אותן ידיעות שנִבנו מחסרונות שהתגלו בעשרת ימי תשובה ולא ניתן עליהם מילוי, והם אלה שגרמו לאדם לכפור באמת. על האדם לראות כי גם בנפשו מופיעות שאלות כגון:

?מה העבודה הזו לכם?
?ומי ה' אשר אשמע בקולו?

ומשאֵלות אלה שהן בחינת גורן ויקב עליו לבנות צל, לבנות אמונה.
הרב אדם סיני

מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
לרכישה – 050-314-3417 אגדה
באתר: http://moadim.co