חג הסוכות

?חג הסוכות?
מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
?ידיעה נפלאה בקשר ל"אני" של האדם?

ראו נא את הידיעה הנפלאה החבויה כאן. ה"אני" האמיתי של האדם הוא החלק המשויך לשכינה הקדושה. השכינה היא ה"אני" המשותף (ראה ספרי ל"ב נתיבות האהבה). האדם יכול לקבל רק באותו חלק ב"אני" שלו שאוהב את הכלל. ב"אני" האנוכי שלו הוא אינו יכול לקבל מהקדושה. על כן אנו מעוניינים לעורר את ה"אני" האוהב, המשפיע, המצטרף לכלל, שאוהב את כלל ישראל, היות ורק הוא יכול לקבל את ההארה האלוהית ולהתקשר בקשר אמיתי עם בורא עולם.

ה"אני" של אדם הוא הרצון לקבל שלו. רצון זה ניתן לחוש דרך צורתו; ישנה צורה אמיתית וישנה צורה שקרית. תפקידנו בכל זמן התיקון הוא לבנות את הצורה הנכונה ל"אני" כך שיהיה לנו "אני" אמיתי. מה שמאפיין את ה"אני" האמיתי אינו החומר ממנו הוא בנוי (דהיינו הטבעים של האדם), אלא צורת ה"אני", כלומר צורת השימוש בטבעים אלה.

בחג הסוכות בכלל ובנענוע המינים בפרט המטרה היא לתקן את צורת ה"אני" שתהיה בעל-מנת להשפיע. את הצורה לוקחים מהדעת העליון, מדעת דזעיר אנפין. על כן הנענוע הוא לדעת העליון, כדי לעוררו להתפשט לגוף העליון ממנו יונק ה"אני" של האדם את צורתו. לא את השפע מבקשים אנו בסוכות, אלא את הצורה האמיתית ל"אני".
הגוף משויך לפרטיות האדם, ל"אני" הכוזב שלו. הנשמה משויכת ל"אני" האמיתי שלו. בנטילת הלולב עלינו לעורר את הנשמה – שהיא היחידה שיכולה לאהוב.

בהתרבּות ההכרות גם הלב מסכים להכרה, על כן כאשר הוא מנענע, האדם מבקש לעורר את הדעת העליון על-מנת להרבות את ההכרה כדי שתיווצר התעוררות הדעת והתפשטותה לגוף, המסמלת את התפשטות הדעת העליון לאֵברי הגוף.

מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
ניתן לרכוש בטלפון – 050-314-3417
באתר: http://moadim.co

בברכת חג שמח לכל עם ישראל
הרב אדם סיני