רב"ש – ברכת שלום מכתבים – סוכות – אמונה – מכתב ל"ו