המלחמה על פי הזוהר הקדוש

✨המלחמה על פי הזוהר הקדוש✨ מלחמה על הזהות של העם היהודי וארץ הקודש ?קפסולת זמן? לכבוד י' בטבת – הרצאת הרב מלפני כעשר שנים? ?מה אומר הזוהר הקדוש על המלחמה? ?מה ההבדל בין מלחמה גשמית לרוחנית? ? כיצד ידע הזוהר שכל האו"מות ירצו לפעול נגד ישראל בעקבא דמשיחא??כיצד ידע הזוהר את תאריכי המלחמות?? מהו יהודי? ?מהו הכוח שיביא את הגאולה?? מדוע אומר הזוהר לפני 2000 שנה שבני ישמעאל ישלטו בארץ הקדושה? וכיצד הזוהר ידע את העתיד? האם ירושלים שייכת לעם ישראל? ?מדוע אנו לא שולטים ההר הבית? מה נותן את הזכות לעם ישראל בארץ הקדושה? מהו העם היהודי? ? ועוד המון – שתפו וזכו את הרבים

"למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך"

אחי ואחיותיי בית ישראל, בימים אלו, אנו עומדים בפני מערכה לא פשוטה, ונדרשתי אף אני, לומר דברי בעניין נשגב זה, הפוקד את שערי נפשנו.

טרם אשא את דברי, אבקש לומר, שאיני מדבר חס ושלום רק למי שקרוי בפי ההמון דתי ואו למי שקרוי חילוני, למי שקרוי עשיר, או עני, לתושב הצפון או לתושב הדרום, למשכיל או לנבער מדעת.

אני מדבר אל כל מי שאוזן בנפשו, ואינו מסוגל עוד להסכים למתרחש בליבו, לנפסדות שאינה יודעת גבול, לזו המקבעת את הנפש לחוסר אושר מתמיד והסתפקות בכאוס הכללי, הפוקד את החברה האנושית.

אני מדבר אליכם, אחיי ואחיותיי, לא מרום לבבי ולא גובה מעלתי. אלא אני אחד מכם להטות שכם למעמסה הכבדה, אך האפשרית, הרובצת על כתפינו. בשמחה עלינו לעשותה. מבלי להניד עפעף, עלינו להכניסה למסגרת חיינו, מה גם שאין לנו שום ברירה אחרת.

פונה אני אליכם מתוך הכרתי בעוצמה הנפשית, שיש לנו עם ישראל צאן מרעיתו של ה' יתברך. בכמה אהבה מנסה ה' יתברך לקרב אותנו אליו.

כותב הזהר הקדוש (זהר והסולם וארא אות רג') "ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות והם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל."