חדש שבט – משפט

חדש שבט – משפט

?מהם הפירות שאתה מוליד מנפשך??
כל אדם יכול להחליט בראש השנה לאילנות, שעל פי בית שמאי חל בא' בשבט ועל פי בית הלל בט"ו בשבט, מה יהיו פירותיו.

החלט יהודי יקר מאיזה רחם אתה רוצה להוליד, היות שלפי הרחם כך הן התולדות.
אם הוא רחם אמוני , רחם של השפעה של רחמים, אזי יוולדו תולדות חיוביים, כאלו שנובעים מנשמתך הטהורה והזכה, וכל ימות החורף שבהם היינו בהתכנסות פנימית, יולידו בע"ה מתוכנו את הפירות הערבים לחיכו של האדם שבנו.

אולם אם הרחם ממנו יוולדו פירותנו יהיה רחם של אגואיזם, של צרות המחשבה, של תפיסת העולם הזה, יוולדו תולדות שליליים, אלו הנובעים מרצונות הגוף, שטבעו שהולך וכמל עם השנים. טבעו הוא מוות. תולדות נפל אלו הם המדירים את האדם ממטרותיו האמיתיים כאדם. אמנם יהיו הללו ערבים לחכו של הרשע שבתוכנו, אך רעים הם לאדם שבנו. הוא הכתוב "רשעים בחייהם נקראים מתים".
הרחם הוא תבנית ההיגיון ממנו אתה מוליד את ההרהור הקיים בנפשך.

יהודי יקר – אתה הוא השופט, אתה הוא הדיין. עתה הזמן להחליט כיצד אני חושב?
האם אני יכול לקבל על עצמי את עקרונות הרחם הבא?
א. יש בורא בעולם והא שלם בכל השלמויות והוא המטיב והסיבה הראשונית לקיומי.
ב. תכלית הבריאה היא לקבל את ההטבה השלמה מאתו יתברך
ג. הנברא הוא נשמה שצריכה להגיע לאהבת ה' ולשם היא מכוונת כל פעולותיה.
ד. העולם הזה הוא מקום לאימון הנשמה לאהבה ה' דרך אהבת הבריות.
ה. האדם אינו מטרה לעצמו אלא שצריך למצוא את תפקידו בכל אחת ממסגרות חייו כמו : זוגיותו, משפחתו, קהילתו, עם ישראל ועוד……
ו. מאמין שאפשר להגיע לשלמות מתוך העובדה שאם הבורא ברא את הבריאה לתכלית זו ודאי שרצונו יתקיים.
ז. יש דרך תורה ויש דרך ייסורים – כולם יגיעו אולם אני בוחר בדרך תורה.

אלו הגיונות בסיסיים שצריך לחשוב.
האם אתם יכולים להעביר את החלטותיכם את המטרות שלכם דרך מסננת זו של ההגיונות או אלו שתחליטו אתם.
אפשר לחיות באופן תכליתי למטרותינו.

בברכת חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל
הרב אדם סיני