היסוד השבועי "הקשבה נדיבה לאמת "-פרשת פנחס

[four_fifth]

אנו מרגישים בתוכנו כל העת מאבק עם התורה: האם זה טוב לי או לא? האם היא נכונה או לא? היצר הרע מצייר כל הזמן ציורים החוסמים אותנו לקבל את התורה בצורה מוחלטת, הוא מציג אותה כפועלת נגדנו, כאילו היא באה להרע לנו. מדוע זה כך ואיך מתמודדים עם זה?
[/four_fifth][one_fifth_last]
[one_fifth_last]
מאת יוני כהן מתוך יסוד פרשת חקת מספרו של הרב אדם סיני התורה, האדם ומה שביניהם
[/one_fifth_last][one_fifth][/one_fifth][three_fifth]

בסוף פרשת בלק ראינו שבעצתו של בלעם הרשע, עם ישראל נכנע לפיתוי של התאווה של בנות מדין ומשם הדרך לחטא עבודה זרה של בעל פעור הייתה קצרה. אומרים חז"ל שלא חטאו עם ישראל בעבודה זרה אלא כדי להתיר להם את האיסור של גילוי עריות. מכאן יש ללמוד מה עושה התשוקה לאדם, איך התאווה מסנוורת את השכל הישר שלו, עד כדי שהוא מוכן לעוות את האמת ובלבד שהוא יוכל למלא את סיפוקו.
במצב בו האדם איבד לגמרי את השכל הישר, את האמת האמורה להוביל אותו בחיים, הוא נזקק למעשה קיצוני ביותר שתזעזע אותו, שתחזיר אותו למסלול הנכון, וזה בא לידי ביטוי דרך המעשה המופלא שעשה פנחס, כשהוא בא לנשיא שבט שמעון בזמן שהיה יחד עם האישה המדינית ודקר אותם יחד, וזה מה שעצר את המגפה מעם ישראל.
כמו שאמרנו בפתיח, היצר מציב מכשולים לא פשוטים בדרך של האדם הרוצה לחיות חיי אמת. גם אם הוא רוצה לעשות מעשה קטן ביותר מתוך רצון להתקדם, בא היצר במלוא עוצמתו ועומד מולו ונותן לו מחשבות הגורמות לו להתלבט, הגורמות לו לוותר. למשל: אדם רוצה להתחיל את היום עם "מודה אני", אבל בא היצר ושואל אותו: 'מה אתה רוצה להיות כמו הדתיים הפנטים האלה?'. מחשבה כזו מונעת מאתנו אפילו את המעשה הקטן שרצינו לעשות. למרות שסך הכל רצה להגיד "מודה אני".
לכן על האדם להיות מוכן להתקדם בצעדים קטנים וכל פעם להוסיף דבר- מעשה או מחשבה, שיקדמו אותו הלאה, ולא לתת ליצר לצייר לו ציורים שקריים ביחס לאמת.
בספרו "התורה, האדם ומה שביניהם" כותב הרב אדם סיני שליט"א שהצעד הראשון להתקדמות רוחנית הוא הקשבה נדיבה לאמת. להיות כל העת דרוכים לקבל עוד פיסת אמת, לפרגן לה, להיות מוכנים להתייגע בשבילה ולא מתוך רצון להפיק ממנה תועלת אישית, אלא מתוך מטרה ברורה לפעול אותה אך ורק מפני שהיא אמת.
נסיים בדברי הזהב של הרמב"ם בספרו 'משנה תורה', הלכות תשובה (פרק י', הלכה ב'):
"העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהיא אמת"

שבת שלום !

[/three_fifth]
[one_fifth_last][/one_fifth_last]