פסח – גאולת ישראל מתוך העמים – מועדי ישראל האדם ומה שביניהם