ספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" – מאת הרב אדם סיני שליט"א..