מועדי ישראל האדם ומה שביניהם – צום גדליה תשע"ח

107