אליהו הנביא

?אפשר לפגוש הפסח את אליהו הנביא?!?
מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
ניתן לרכוש את הספר בטל' : 050-314-3417

?אליהו הנביא?
מעשה שהיה במדינת רוסיה. ימים מספר לאחר חג הפורים, בליל חורף קשה, התנהל בדרכים המושלגות יהודי ופניו אל הרב הגדול, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. היה היהודי איש פשוט ותמים, אך עשיר מופלג, גומל חסדים ומאמין גדול.

לאחר שנח מעמל הדרך, קבל הרב את פניו ושאל אותו לשלומו ולשלום בני ביתו. השיב היהודי: "בעזרת האל שורה הברכה על ביתי, פרנסתי מצויה ובני ביתי חיים ברווחה ובנחת. אולם יש דבר אחד המצערני ואינו נותן לי מנוח, בעטיו באתי לרב".

"ומהו הדבר?" שאל הרב. "בכל שנה ושנה מצפה אני לבואו של אליהו הנביא ואולם דווקא אני, שכה משתוקק ונכסף לראותו, מעודי לא זכיתי לכך. ומה עוד רבי, קניתי לכבודו כוס כסף מהודרת ביותר ולקראת ליל הסדר ממרקת אותה אשתי עד שהיא מפיצה את זוהרה על השולחן כולו. גם את הדלת מקפיד אני לפתוח לרווחה במועד הנכון. אמור נא לי רבי, מה עוד עלי לעשות כדי לזכות לגלוי אליהו?"

צחק הצדיק מברדיצ'ב, שהכיר את האיש, הרהר רגע ואחר כך השיב: "שמע נא יהודי, סע לעיירה גרוסלובה. לפי חישובי תגיע לשם יומיים או שלושה לפני חג הפסח. בבואך, שאל למקום מגוריו של יהודי פלוני מבני המקום. תבוא אליו ותבקש להסב עמו אל שולחן הסדר. אצלו תזכה בעזרת השם לראות את אליהו הנביא".

נסע היהודי ימים ולילות, נסע בכפור ובשלג, עד שהגיע סוף סוף לאותה עיירה בזמן אותו חזה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. נכנס לבית, הציג את עצמו ואמר: "רוצה אני להסב עמכם בליל הסדר. שלח אותי אליכם הצדיק הגדול, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב". התבונן בו בעל הבית בעיניים תמהות ואמר לו: "ברוך הבא לביתי, אך חושש אני שלא אוכל להיות מארח ראוי לשמו, ביתי דולף מחמת הגג ההרוס, בחוץ גדול הקור ואין לי עצים להסקה, גם כסף אין בידי ואיני יודע מאין אקח את המצרכים לליל הסדר ולימים שיבואו אחריו".

לכששמע האורח דברים אלו ובראותו את מצבו העגום של היהודי, הוציא מכיסו כמה מאות רובלים, מסרם לו ואמר: "הרי לך, ידידי. לך תקן את גג ביתך, קנה עצים להסקה וקנה גם מצרכים לליל הסדר ולכל ימות החג. קנה בגדים לחג לך ולילדיך וכן מנעלים חדשים אל תקמץ בהוצאות". שמח האיש שמחה רבה והודה לאורח הבלתי צפוי על העזרה שהגיש לו. תיקן את גג הבית, קנה עצים לחמום הבית וכן מאכל ומשקה מכל טוב לליל הסדר ולכל ימות החג. הסבו כל בני המשפחה בבגדי חג לשולחן הסדר, עשו סדר כהלכתו ושרו בשמחה רבה את שירי החג. בהגיע זמן הופעתו של אליהו הנביא, פתחו לפניו בני הבית את הדלת. האורח ציפה בהתרגשות רבה, כאשר מכין הוא את עצמו לחזות בגילוי אליהו. הזמן חלף, הסדר הסתיים ואליהו הנביא לא נגלה.
בני הבית פרשו לחדריהם לשנת הלילה, אך האורח מאן לזוז ממקומו. עדיין מצפה היה שמא בכל זאת יופיע אליהו הנביא. כך ישב כל הלילה, אולם את אליהו הנביא לא זכה לראות. מאוכזב ועייף מטלטולי הדרך שב היהודי אל הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, פנה אליו ואמר: "רבי, שלחת אותי לדרך ארוכה ומייגעת לביתו של עני מרוד, ואני האמנתי כי שם יופיע אליהו הנביא. את ליל הסדר ערכנו כהלכתו, דבר לא חסר, אך למרות שלא עצמתי עין כל הלילה, את אליהו הנביא לא זכיתי לראות. רבי, האיני זכאי? האין אני ראוי לחזות בגלוי אליהו? מדוע שלחת אותי לשם?"
צחק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, העמיד את היהודי מול המראה ושאלו: "אמור לי ידידי, את מי אתה רואה במראה?" ענה היהודי: "רואה אני במראה את קלסתר פניי". אמר לו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב: "יהודי, הסכת ושמע. זכאי אתה וזכות גדולה עמדה לך. הלא באותו ליל הסדר היית אתה בעצמך אליהו הנביא".

⚪פנימיות הסיפור⚪
סיפור חסידי נפלא זה, המפגיש אותנו עם דמותו של אליהו הנביא, מצריך הבהרה – מיהו אותו אליהו שכל כך הרבה יהודים כוספים אליו? כידוע מחכמת הקבלה, גילוי אליהו אינו דבר גשמי, אלא מושג רוחני, המציין מדרגה אליה צריך האדם להגיע.

⚪מיהו אליהו הנביא?⚪
אליהו הנו מבשר הגאולה. הגאולה היא היציאה מצד הבהמה שבאדם, דהיינו היציאה ממצרים, אל מקום של רוחב לב, שהוא צד האדם, העולה בחשבון "גאולה". כאשר מבקש אדם לראות את אליהו הנביא, צריך הוא לחפש את המפגש הנפשי שבו, עם התכונות העושות אותו אדם.
ליל הסדר, בהיותו מסע נפשי של גאולת היהודי, צריך להפגיש את האדם עם מבשר הגאולה, שהוא אליהו הנביא. אל לו לאדם לחכות לדמות גשמית, כי אין מדובר על גאולה גשמית. חייבים אנו לראות את הסיפורים על אליהו הנביא כמשל לדמות המייצגת נתינה, השפעה ועזרה לזולת, המבטאים את היציאה מהאגו הצר של ההחשבה העצמית. אף סיפורים אלו מוגבלים הם, היות ותכונת ההשפעה, כפי שהתבטאה בסיפור, אין די בה. על כך נרחיב בהמשך.
יחד עם זאת, ודאי שתכונת ההשפעה היא אחת מהתכונות המובילות כדי לאפשר ליהודי להציף בנפשו את צד האדם שבו ולהפוך את צד הבהמה למשני ולאמצעי לצורך האדם. יש לתת לשפחה, שהיא צד הבהמה שבאדם, את מקומה כראוי לה ולא כפי שבאופן רגיל תופסת היא את מקום הגבירה.

⚪היקיצה לגאולה⚪
היהודי בסיפור, המציין שעושרו רב ושחייו הכלכליים מספקים לו את צרכיו החיצוניים, חש בדבר מה שמצערו ואינו נותן לו מנוח. כאשר הנקודה הפנימית שבאדם מעוררת, אזי מצבו של האדם הוא טוב, אף אם חש הוא חיסרון. מאידך, כאשר האדם רדום, אינו חש שהקירבה לה' חסרה לו – שמח הוא בגלותו. שמחה זו הנה שמחת רשעים, המתגלה בשלב זה או אחר בחיים כתעוקת נפש מדאיגה שלא ראוי להגיע אליה. מהלך זה יכול לקרות לאדם פרטי, לקהילה שלמה או לאומה כולה.
כל יהודי צריך לשאול עצמו, "האם יכול אני לחוש את החיסרון בריחוק מה'?" כאשר אדם נמצא בדרך למטרה, צריך הוא לחוש חיסרון. כאשר הוא נמצא במטרה, צריך הוא לחוש שלמות. כל זמן שנמצא האדם בעולם הזה ואינו חש בחיסרון, צריך הוא מעט לדקור את עצמו בבחינת "את פתח לו".
היהודי שבסיפור, שנפשו דואבת על אי גילוי אליהו, רואה זאת כמושג לימודי או ככזה הבא מפי השמועה ואותו מבקש הוא להשיג. הוא אינו מבין מושג זה, עד כדי שפליאתו רבה כאשר הצדיק מראה לו את בבואתו שלו במראה.
מה ראה היהודי במראה שלא ראה בליל הסדר? התשובה היא, שלא חש הוא את המודעות העצמית בבהירות ראויה, שתכונת ההשפעה וההטבה שלו היא עצמה גילוי אליהו היות והיא עצמה מבשרת את הגאולה.

⚪רמות שונות של גילוי אליהו⚪
יתבונן כל אדם בליל הסדר וישאל עצמו: "מהם המעשים בחיי, ביום זה או בשעה זו, המגלים את צד האדם שבי, את צד ההשפעה, או בעיקר את צד הבחירה שבי"? אם יש כאלה, הם המבשרים את היותו אדם – את גאולתו.
גילוי אליהו אינו דבר קבוע בנפש האדם. לעיתים מגיע הוא, אך שב ומסתלק. בהיות האדם פועל שוב ומגרה את תכונות הנפש העילאיות של השפעה ובחירה, אזי הם עצמם גילוי אליהו המתחדש בתוכו. המפגש של היהודי בסיפור עם בבואתו, בה צריך היה לראות את תכונת ההשפעה, הוא הדבר שמנסה להראות לו הצדיק.
ישנם צדיקים עליהם מסופר שלמדו את תורתם מאליהו הנביא, כמו האר"י הקדוש. לבטח ישנם אנשים המתארים לעצמם באופן ציורי דמיוני משהו, שישנו איזשהו איש זקן עם זקן לבן וארוך שהיה מגיע כל לילה לבקתתו של האר"י הקדוש ומלמדו תורה כאדם אל אדם. צורת הסתכלות ילדותית זו, אינה ראויה לאנשים המבקשים לפגוש את האמת.
סיפור זה כמו של האר"י הקדוש, בא לספר לנו שהאר"י הקדוש למד מתוך אווירת נפש של גאולה, מתוך נקודת האדם הגבוהה ביותר שלו, שלא משָה מאווירת נפשו הקבועה בהיותו לומד את הזוהר הקדוש. ישנם אנשים, שגילוי אליהו, אף כשמגיע הוא, אינו קבוע אצלם. ישנם גם שנסתר הוא מהם לגמרי. לאר"י הקדוש גילוי נפש זה היה בקביעות. דהיינו שקנה מדרגה שהיא באווירת נפש קבועה של יציאה ממצרים, יציאה מהאגו הצר לאווירת נפש של מרחב רוחני, המסוגל להגיע לבחירה של קשר אמיתי עם הבורא יתברך. לזאת צריך האדם לשאוף כאשר מבקש הוא גילוי אליהו.

⚪חווית הגילוי⚪
הרבי מברדיצ'ב, בגאונותו וצדיקותו כי רבה, מפגיש את היהודי התמים עם התכונות הקיימות בו, שאין הוא יודע שהן עצמן גילוי אליהו. צדיק נשגב זה, בהציגו את האמת המופלאה הנמצאת מעבר לזמן ומקום העדר ותמורה, ידע להפגיש את היהודי התמים עם ידיעה זו.
דברינו כאן בסיפור זה מתגמדים לעומת החוויה שעבר אותו יהודי, בהדרכתו של הר' מברדיצ'ב. אפשר לחוש געגוע לצדיקים מעין אלו, שידעו להיות מורי דרך אמיתיים לנפש האדם. אולם במקום דאבון הלב, יש לנו לקבל זאת כמשימה ואתגר שאם נהיה חסידים אמיתיים, גם מובילי דרך אמיתיים יצוצו לנו, כי "יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק". כאשר התלמיד מוכן דיו, בהשתוקקות ובכיסוף הראוי והמדויק, מורה הדרך שלו מזומן לו מיד.

⚪פנייה אישית⚪
יהודי יקר, מעתה ביושבך על שולחנך המפואר בליל הסדר, ביום קדוש ונשגב זה, חפש את אליהו הנביא שבנפשך. פתח את הדלת לרווחה וכוון אל דלתי לבך הפתוחות לרווחה ליהודי שבך, לרצונך לצאת ממצרים, מתוך האגו הצר, אל מקום של בחירה אמיתית בדבקות בה' יתברך, בבחירתך בחיים מתוך הסכמה לוותר על כל החמץ והאגו, ובהקדישך את נפש היהודי שבך לגדלות ה' יתברך.
כוון יהודי יקר אל וויתורך על העבודה הזרה, המיוצגת בתפיסה הגשמית המבוטאת בזמן ומקום, ולהסכמה לשבר את כל הפסלים, את התפיסות הכוזבות כפי שמקבלות ביטוי בשכל המדעי.
בקש שכל אמוני מתוך הסכמה שאברהם הוא אבינו, שיציאת מצרים מתקיימת בנפשך כאן ועכשיו והנה אליהו הנביא כבר בא.

מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
ניתן לרכוש את הספר בטל' : 050-314-3417
באתר: http://moadim.co

הרב אדם סיני