ברכת שלום על התורה- הרב"ש – פרשת מצורע תשע"ח

59

פרשת השבוע בדרך החסידות והקבלה
ברכת שלום על התורה- הרב"ש – פרשת מצורע תשע"ח