ברכת שלום על התורה- הרב"ש – פרשת מצורע תשע"ח

53

פרשת השבוע בדרך החסידות והקבלה
ברכת שלום על התורה- הרב"ש – פרשת מצורע תשע"ח