מאמרי רב"ש: תשנ”א – מאמר ל’ – מי שהיה בדרך רחוקה נדחה לפסח שני