הכנה לל"ג בעומר: הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו

110