מודעות שבועית: טעימה מהשיעור – התשובה על חטא העגל

105