קנאת פנחס

שאיפת האדם בתכונת הנפש הפנימית, המבעבעת בו, מציבה את האדם במקום שונה מסביבתו.

היות האדם נתון ללחצים המתישים של קיומו החברתי, ראוי לו לאדם, שיבחר את הסביבה הראויה, בה תוכל נפשו להשיג את ערגתה הבלתי מתפשרת.

כאשר כל הכוחות פועלים במקביל, הן הפנימיים, והן החיצוניים, אז מתחיל נבט ההנפשה הראויה, להראות עצמו מעל פני שטח החברתיות, המעיקה כל כך לכל הנמצא בחברה הרגילה.

בהיות ההזרחה הנפשית מבצבצת בלב האדם מקבל הוא תעצומות נפש, המאפשרים לו לעלות על המסילה המובילה להתעוררות הנשמה, לאהבת אמת.

הקנאה לה' מובילה את האדם למחוזות אלו של ההזרחה הנפשית.

פנחס שבכל אחד מאתנו המקנא לה', קנאה צורתית ולא חומרית, מנסה להתפרץ בשבוע זה מכל אחד מאתנו.

יש לשים לב לנבטי קנאת ה', הנראים מפעם לפעם בנפשנו. יש להצמיחם בתוך פרדס ההתהוות של פירות האמונה ואהבת ה'.

הרב אדם סיני