האר"י הקדוש

"אחרי העשרים שנים של הפרישות הגדול שעשה במצרים, נתגלה אליו אליהו הנביא ז"ל , בציווי הקב"ה, ואמר לו, כבר הגיע העת סמוך לפטירתך, ואותו פעם לא היו לו כי אם ל"ו שנה. ובן ל"ח שנה היה בשנה שנתבקש בישיבה של מעלה, פה ק"ק צפת בעוונותינו הרבים" (עמק המלך פרק שלישי)

הרהורים
כל מי שמשים לבו הכרתו ונפשו להסתכל בתכונות הבניינים הרוחניים שגילה לנו האר"י הקדוש, לא יכול שלא להתפעם מגדלות הבורא והבריאה כולה.

ככל שנגדיל השכלתנו בתורת האר"י הקדוש, כך תתמעט ההסתרה ויתגלה אור הנסתר בעולם ובנשמת האדם.

הצימאון לרזין הנפלאים המרווים בצוף ערב את לשדה של הנשמה, מפיחים רוח בכל העולמים כולם, הן התחתונים והן העליונים.

לא כל פזילה מסורסת לרוחניות תיקרא תורה, לא כל תשוקה בהמית תכונה השראה, לא כל רביצה גופנית תיקרא מנוחת הנפש והנשמה.

מעטים הם הנוסקים לגנזי מרומים, אלו המורידים לנו סודות עליונים נסתרים. רגשות ענוגים בצפצופי הנשר מפיחים רוח במצפים לה, לאלו המבקשים להיוולד מחדש לרוח.

האר"י הקדוש השאיר לנו אוצר בלום המבקש להתגלות. הנה האר"י החי "בעל הסולם" הכין לנו את הסולם לאוצר נפלא זה. כל הזוקף אוזניו לשמוע צלילי הרוח הערבה לנפשות צמאי אמת, יתמלא בשמחה לניגון חכמת הקבלה – שמחה הממלאת את הלב בחדוות קדושה מטוהרת מסיגי האגואיזם.

מודה אני לפניך מלך חי וקיים על שנתת לאנושות את נשמת האר"י, שהפיח רוח חיים בתורת ישראל. הגדלת חסדך בשולחך אלינו את רבי יהודה לייב אשל"ג זצוק"ל שפתח לנו אוצר זה בשום שכל וטוב טעם להרוות את כל הכדאיים לחכמה עצומה ונפלאה זו.

בהכנעה בהודיה
ובהתרוממות רוח
הרב אדם סיני