חודש אלול שמזלו בתולה – הרב אדם סיני

בתולה
חודש אלול שמזלו בתולה הוא זמן המסוגל ליצירת הסליחה בנפש האדם.

 זמן רוחני
מציאות של זמן, שהוא אחד המאפיינים את המציאות הגשמית הרחוקה מקדושה, מוזרה לנפש האדם המחפש אמת.

האם דווקא באלול צריך לעשות סליחה❓
וכי בכל יום לא נצרכת סליחה זו❓
מה אם מצבי הנפשי לא מאפשר בתקופה זו דווקא לייצר סליחה בתוכי, האם חייב דווקא כעת❓
והרי סליחה היא תנועה נפשית ואולי אף רוחנית, שצריכה להיות מעבר לזמן גשמי…❓

התשובה היא, שאלול הוא אכן זמן מסוגל, ואין אנו הנבראים מבינים מדוע וכיצד קידש הבורא יתברך את הזמנים כך שישפיעו על נפש האדם באופנים שונים. מי שמתעסק באסטרולוגיה קבלית או אפילו חיצונית (ודאי שהדבר אינו ראוי, כפי אזהרת רשב"י בזוהר), דבר זה קרוב אצלו יותר לשכל, שישנם על פי גרמי השמיים זמנים מסוגלים המשפיעים על נפש האדם. אך אין אנו מסתמכים על האסטרולוגיה אלא על התורה הקדושה ודברי חז"ל, שגילו לנו את הזמנים המדויקים לנצרך לנו לתיקון נפשנו.

חודש תשרי מהווה את הכנת הרצון לזיווג, מעין חתונה עם הקב"ה.
אנו צריכים להכין את עצמנו לחתונה זו.

נשאלת שאלה איזו 'אשה' צריך האדם להגיש מתוכו לקשר עם הקב"ה❓

הצד המציין את הקשר עם הקב"ה, או אולי נאמר עם הקב"ה שבאדם, הוא בחינת קו הימין שבו, בחינת כהן.
על הכהן נאמר : "וְהוּא אִשָּׁה בִבְתוּלֶיהָ יִקָּֽח" (ויקרא כ"א י"ג).
דהיינו הרצון צריך להיות רצון בתולי, הוא הנקרא רצון חדש.

החידוש היא בחינת האמונה, בבחינת יש מאין.

♍♍♍
זהו הרמז שבחודש אלול שהוא מזל בתולה, שאדם צריך להכין עצמו כאדם חדש, המחדש את בתוליו, את אמונתו, ובא ללא העבר הפגום שלו.

עתה ניתן לראות את הקשר בין חודש אלול שהוא מזל בתולה לבין התחדשות הברית בבחינת טוהר המידות שאדם צריך להגיע אליו. ובעיקר טוהר הברית.

קשר יכול להיות לצורך הנאה, והוא הנקרא קשר "מדעי", קשר הנועד לסיפוק אישי.
לעומת זאת, ישנו קשר נוסף והוא אמוני.
קשר זה בא לבנות מקום משותף שלא נועד לצרכים האישיים של כל אחד, אם כי כתוצאת לוואי הוא ממלא אותם, אף יותר מהקשר המדעי.

כדי לבוא לקשר כזה, חייב האדם לבנות את בתוליו מחדש, לרקום את התמימות שבנפש היהודי שבו כדי שיוכל לבוא לקשר אמוני זה והוא זך וטהור.

הסליחה נועדה לרקום את בתוליו של האדם.

מזל בתולה מציין את התחדשות הרצון, ואין עבודת התחדשות אלא בבניית אמונה מחדש.

???
ניתן לראות זאת בקשר בין בני אדם, שכאשר צד אחד פוגם בקשר, צריך לבנות אמון מחודש.

בניית האמון מחייבת את האדם לסגת מהמקום בו הוא היה, ולבוא למקום חדש תוך הצבת סייג ברור על כל מה שגרם להתרחקות מהקשר האמוני.

כל אדם יכול לבדוק מה יוצר אמון בינו לבין הקב"ה, מה יוצר את המקום המשותף המהווה קשר אמיתי בינו לבין הבורא יתברך.

הזמן של אלול הוא זמן מסוגל לאפשר לאדם לייצר את הסליחה הנכונה כדי להתחרט על חוסר האמון שיצר, ואגב כך גם לעשות תשובה כדי להקדיש את נפשו לקשר אמוני עם הבורא יתברך בבחינת "אני לדודי ודודי לי"

מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" / הרב אדם סיני
להזמנת הספר 050-8899-888 | 050-314-1111 | 050-314-3417
באתר: https://goo.gl/f2PB8S

בברכת כתיבה וחתימה טובה
הרב אדם סיני