קבלה למתחיל: מהם סמים לפי חכמת הקבלה?


✨מבוא לקבלה✨ ?טעימה מהקורס? חכמת הקבלה בדור האחרון?מה ההבדל בין רצונות חיצוניים לפנימיים??מדוע הרבה מהעולם נמשכים לסמים? ומה דעת הקבלה על סמים??מהי שהתורה גם נקראת סוג של סם??מה בין תודעה אשליתית לתת מודע נצחי?? מהי השפה הסודית של המקובלים? ?מה ההבדל בין אוכל גשמי לרוחני??מה ההבדל בין פנימיות לחיצוניות? ומה היחס ביניהם? ? מדוע אפשר ללמוד בחלום יותר מאשר בזמן ערות??מדוע מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה??איך מחברים בין חומר לרוח? ?מה ההבדל בין זמן גשמי לרוחני?? מה היחס בין העולם הגשמי לעולם הרוחני??כיצד עולים בתודעה מהעולם הזה לעולמות העליונים? ?כיצד תורה ומצוות עם כוונה פנימית מביאים להשגה רוחנית?מדוע מוסתר התענוג בתורה ומצוות, שעליהם אמרו חזל שהם טעם החיים??ועוד..
מתוך שיעורי חכמת הקבלה בדור האחרון.
מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד:
לשיעור המלא: https://goo.gl/UomVLY
לכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR