קבלה – מה אתם יודעים על התודעה שלכם באמת?


✨ קבלה למתחיל- טעימה מהשיעור ? מה אתם יודעים על התודעה שלכם באמת?✨ ?קורס חינם בקבלה??כיצד בנויה תודעת האדם? ?מהם כוחות הנפש האמיתיים שבאדם? ? מה היחס בין העולם הגשמי לעולם הרוחני??כיצד עולים בתודעה מהעולם הזה לעולמות העליונים? ?מהו מסע בזמן ברוחניות??מה ההבדל בין כלי אשליתי גשמי לכלי רוחני נפשי??מה ההבדל בין תאווה חיצונית בבשר לאהבה נצחית בנפש??מדוע אנחנו בורחים לתענוגים נמוכים כדי לפצות על אי קבלת תענוגים גבוהים??האם אנחנו יכולים לנוע בזמן מבחינה רוחנית בשונה מהעולם הפיזי??מדוע אין כמות גבוהה של חומר מפצה על איכות קטנה של נפש? ?מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא בתודעה?
מתוך סדרת השיעורים חכמת הקבלה בדור האחרון
לשיעור המלא: https://goo.gl/UomVLY
לכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR