קבלה למתחילים: מדוע סודות התורה האמיתיים מוסתרים מהאדם לגמרי?

✨קבלה למתחיל- טעימה מהשיעור ? מהו הכאוס בנפש האדם? מה המלחמה בין היוונים למכבים? מה הם כוחות התודעה המוסתרים מהאדם שלא יזיק אם לא ראוי להשתמש בהם? מהי קריאת מחשבות לפי הקבלה? מהם הסתרי תורה של הקבלה שלא מגלים לכל אחד רק בחדרי חדרים? כפי הכתוב במסכת חגיגה "אין דורשים במעשה בראשית לשניים ולא במעשה מרכבה אלא ליחיד שהוא חכם ומבין מדעתו"מהו סוד הגלגול באוכל? מהו סוד בירורי הניצוצות?
מהם המתנות שאברהם נתן לבנות הפלגשים? כיצד ע"י סם או מדיטציה פנימית משתנה המציאות למרות שלא השתנה כלום מבחוץ באמת?