תורת הקבלה: הסיפור הקדום מהמזרח


✨מבוא לקבלה✨ ?טעימה מהקורס? ?מה הסיפור מהמזרח הקדום? ? מה גנבו היוונים מחכמת הקבלה? ומה בין הקבלה לחכמות חיצוניות?? ?
מתוך שיעורי חכמת הקבלה בדור האחרון.
מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד:
לשיעור המלא: https://goo.gl/UomVLY
לכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR