יארצייט הרמב"ם תשע"ח | הנשר הגדול

כ' בטבת – ?יארצייט הרמב"ם התשע"ח | הנשר הגדול? ?האם הרמב"ם היה מקובל?? מדוע הוא מכונה הנשר הגדול?? מהו ממשה עד משה לא קם כמשה?? מהי משנתו? (נשמתו) של הרמב"ם? ? מדוע אומר הרמב"ם שהתורה לא מדברת על גשמיות??בורא בריאה, מדע אמונה, פילוסופיה, קבלה ומה שביניהם