ספר המדע: הלכות יסודי התורה – יארצייט הרמב"ם

78

משנה תורה: לימוד ממשנתו של הרמבם לכבוד היארצייט, להתכלל קצת במשנתו (נשמתו)