תלמוד עשר הספירות שו"ת: ח"ב אות טו-כה

תלמוד עשר הספירות חלק ב' לוח השאלות והתשובות לפירוש המילות