פניני הזוהר הקדוש: התורה לא מספרת סיפורים

ותנח התיבה אררט