פניני ספר הזוהר הקדוש: בחינת קו שמאל כלולה מ ג' קוין

שאלות לחזרה ושינון שמות קג-קה
1. מהי החלוקה לימין ושמאל של כל הבחינות המביא בשכ"ד ומה הקשר ביניהן?
2. מהיכן למדנו שלילה הוא דין? אגב כך מה מתקנה?
3. הסבר את הפסוק "יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עימי"?
4. איזו מדרגה היא "שיר"? מדוע יש בה שמחה אבל יכולה להיות בה גם תאווה, ירידה לקליפות?
5. אם שירה היא קו שמאל, מדוע אין השירה מיוחסת לשמעון שהוא קו שמאל אלא ללוי שהוא קו אמצעי?
6. מדוע השכינה אומרת לז"א "מי יתנך כאח לי" והרי למדנו שהם כבעל ואשה? ועוד שאומרת לו "אמצאך בחוץת אשקך" מדוע במצב זה לא יבוזו לה?
7. למה נקראו השרים של מטה לוים?
8. כיצד ממעשה גירושה של יוכבד ע"י אמרם והתערבותה של מרים לומדים אנו שהגאולה מצד משה היתה לשמונים שנה?
"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams