פניני ספר הזוהר הקדוש: מה היא חכמת שלמה

11

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams