פניני ספר הזוהר הקדוש: מאמר המשיח

שאלות חזרה שמות מו-מח
1. מה היה המצב לאחר שהוסרה ממשלת בבל ומדוע לא היה תיקון שלם?
2. מדוע מבוע העליון שהוא י' דהוי"ה נסתלק עפ"י אות קמ"ה?
3. כיצד מתואר תיקון הנוקבה ומדוע המס' י"ב מופיע בתיקונה?
4. כיצד יראה גמה"ת ומתי הוא יקרה?
5. מהו עולם שכולו שבת? כיצד זה מתאר את התיקון של אחדות יראה ואהבה?
"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams