פניני ספר הזוהר הקדוש: ב' מצבי המלכות

השיעור הראשון במסגרת הדף היומי בזוהר הקדוש עם פירוש הסולם – לפרטים נוספים – https://hasulam.co.il/. מהנלמד בשיעור – השכינה הקדושה נקראת שושנה, מלשון "ששון", והיא בחינת ה"אני המשותף" שבין הבורא לנברא. יש לה ב' מצבים – קטנות וגדלות. מטרתנו היא להגיע למצב הגדלות, שנקרא "כנסת ישראל". במצב הקטנות יש שמירה, ובמצב הגדלות יש אהבה, אולם גם באהבה צריך לשמור על היראה.

אין לפחד ממצבי הקטנות, אלא לראותם כמקום לאימון כדי להגיע לבחי' האהבה והגדלות.