פניני ספר הזוהר הקדוש: זכר ונקבה

130

רה-רז
1. מה לומדים מגזרה שווה ממה שכתוב "תולדות" בשמים וארץ וגם באדם?
2. מהו התנאי שתהיה צורה בנברא כראוי?
3. מהיכן מדיר הקב"ה את רגליו ובגין כך הברכות אינן מצויות שם? ומה התיקון הנצרך כדי שישתנה מצב זה?
4. מה הרמז שמשת שהן האותיות האחרונות נתייחסו כל דורות העולם?
5. מה הקשר בין ברית לבין התשובה המקיימת את השמיים והארץ וכן את האדם?

——

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams