דברי תורה לצאת צום תשעה באב | צאת הצום במרכז – ביום א': בשעה 19:57 | בחיפה -19:58 | ירושלים -19:55

46

דברי תורה לצאת צום תשעה באב (2019) | צאת הצום במרכז - ביום א': בשעה 19:57 | בחיפה -19:58 | ירושלים -19:55