גשם הנה בא

גשם הנה בא
הגשם היורד אלינו ממרום מחבר את כל רגבי האדמה המפורדים,
מזין הוא את העולם בחיות הולכת ומתגברת.
המים ככוח החיות ממלאים כל נקיק של רצון המבקש חיות.
החיות המחברת באה ממרום. אל תחפשה באדמה.
מצויה היא בנשמת האדם השלמה "כחלק אלוה ממעל".

מאחדת היא הנשמה לחטיבה אחת, את כל הנראה מבחוץ.
דע לך חברי היקר שגם זו הנמצאת באדמה מקורה בשמים.
בשמים – בתכלית חפש את מקור החיות,
היא זו שמחברת ומעצימה – יוצרת חיות.

השאיפה של כל ענף להידמות לשורשו היא הכוח הדוחף את החיים הרוחניים.
השאיפה לשלמות האלוקית היא הדוחפת את האדם והבריאה כולה בגלוי ובנסתר אל תנועתה.
שאיפה זו היא הלבלוב הפנימי של כוח של המחפש דרך רוחנית.
הכל עורג וחותר לשוב אל ההארה העליונה במילואה, אל אינסוף האהבה.

נשום ידידי את האוויר הספוג בריח האדמה של אחרי הגשם.
התחבר לעומק של הניחוח הנשמתי, העמוק, השמיימי של ריח זה.
בקש רוחניות מאחדת, סוחפת אוהבת.
הרגש את איבריך הנפשיים מתאחדים באהבת אין קץ לבורא עולם
להטבה השלמה שאין בילתה.
פזר אוויר עמוק זה בכל פסגות הרהוריך, בכל עומק רגשותיך
לכל הסובב אותך בהטבה שלמה.
היי אוהב.

באהבת אמת
הרב אדם סיני