קבלה וחסידות- הקשר בין העולם הגשמי הרוחני והנשמה

8