מהי תורה שבעל פה בעבודת ה'?

מהי תורה שבעל פה בעבודת ה'?
כדאי לצאת משטחיות הפירוש של המושג "תורה שבעל פה" ולהסתכל קצת יותר לעומק על פי חכמת הקבלה.

כדי להבין את העולם בצורה פנימית על האדם לעשות ג' תנועות:
א. להעביר את המושגים למעבר לזמן ומקום גשמיים.
ב. ללמוד את המושג באדם אחד.
ג. לסדר את המושג על פי סדר העולמות העליונים – על פי סדר אמיתי.

דוגמה : אברהם אבינו
א. אברהם הוא מידת החסד, ולא אדם שנולד בשנת אלף תתקמ"ח לבריאת העולם.
ב. מדובר על מידת החסד שבאדם, ולא על חסד שהיא פעולה חיצונית של נתינה גשמית.
ג. מידת החסד היא הבחינה הראשונה (מחג"ת נה"י) דרכה האדם בונה את האני שלו בבחינת "עולם חסד יבנה", ולא שצריך תמיד להשפיע ולא משנה מה המצב, שלא נהיה בבחינת "מרחם על אכזרים".
זו רק דוגמה כדי להבין כיצד נכון ללמוד, יש עוד להעמיק בכך.

"תורה שבעל פה"
א. תפקידה לפרש את התורה שבכתב. ולא המשנה או הגמרא או ההלכות הם שמפרשים, היות והם מדברים על הפעולה במסגרת זמן ומקום. תפקיד הפירוש הוא לתת צורה נפשית מסודרת על פי עולמות עליונים למה שמופיע מול האדם כמציאות.
ב. יש לראות שהפירוש הוא בתוך האדם עצמו. האני האמיתי של האדם הוא בחינת אור חוזר, דהיינו שיכול לדחות את התגובה האוטומטית שלו, ולהגיע ליכולת להסתכל על הדברים בצורה חדשה, דרך הערכים.
ג. אי אפשר לפרש איך שמתחשק, אלא שיש פירוש מדויק על פי מבנה מאוד מסודר של העולמות העליונים. יש מצפן מדויק שקוראים לו "בחירה ביתר דבקות".
כל דבר צריך לפרש על פי האידאה המקשרת לאהבה (יתר דבקות). כפי שאמר הלל הזקן "ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה"

סיכום: התורה שבעל פה תפקידה לפרש לאדם את המציאות המופיעה מולו. וכן לפרש את התורה הכתובה שמספרת לנו את המעשה החיצוני במסגרת של זמן ומקום.
כל הלומד את התורה רק בחיצוניותה, דומה למי שמסתכל רק על המעשה ללא פירוש פנימי של מעשה זה, וקרוב הוא לעבודה זרה ממש.

בדיקה עצמית :
מה זה יציאת מצריים בפנימיותך בעבודת ה'?
מי אלו האבות בפנימיותך בעבודת ה'?
מה זה להיות נשוי על פי דת משה וישראל בפנימיות בעבודת ה'?

נסה לראות אם התשובות שלך עוברות דרך ג' התנועות לצורך פירוש פנימי בעבודת ה'.

בידידות אמת
הרב אדם סיני