קבלה למתחילים – מיסטיקה דקדושה

60

קבלה למתחילים? מהו סוד המיסטיקה ביהדות? מהי המשכת אורות עליונים? מהו כישוף?