קבלה למתחילים – מיסטיקה דקדושה

31

קבלה למתחילים? מהו סוד המיסטיקה ביהדות? מהי המשכת אורות עליונים? מהו כישוף?