פניני הפרשה – ויגש

 
הגאולה מתחילה בהסתרה

סיכום המבוסס על דברי הרב אדם סיני שליט"א משנים קודמות 

המפגש בין יוסף ליהודה
אנחנו נדרשים היום לפרשת הגאולה. יוסף ויהודה נפגשים, ויש מעין מלחמה בין מדרגת היסוד, שהיא יוסף הצדיק, ובין מדרגת המלכות, שהיא בחינת יהודה. המפגש כמובן מעורר מחלוקת. אבל המחלוקת באה כדי להגיע למדרגה גבוהה יותר, וודאי שכל אחד מהם מרגיש שעליו מונחת הגאולה.

יוסף, שהוא בחינת היסוד, מתגלה בבחינת מוחין היוצאים החוצה, כמו: מרדכי; אברהם; יעקב, כל הבחינות האלה שהן ההארה היוצאת החוצה, והיא נותנת את הכוח לגאולה.

כל הגאולות כולן באות ע"י אותם חסדים מכוסים, שהם בחינת הצדיק. חסדים אלו מאפשרים להתחבר עם יהודה, אבל לא באופן מיידי, אלא לעתיד לבוא. לכן, יהודה, שהוא מלך המשיח, למרות שהוא עדיין לא יכול להתגלות כמלך המשיח של גמר התיקון, הגאולה כבר מתחילה מהמפגש הזה, בין יוסף הצדיק לבין בחינת המלכות, שנקראת יהודה.

אנחנו רואים שיש רוגז גדול מצד יהודה על בחינת יוסף, כי ההשגחה לא מגולה לו. אבל בסופו של דבר, יהודה מוכן לתת את עצמו תמורת בנימין. יוסף, ששולט על כל ארץ מצרים, הוא זה ששולט גם על בחינת יהודה, בתחילה, בבחינת מניעת ההטבה.

כאשר אדם מגיע לנקודה שבה אינו יכול להשתמש לכבוד הבורא יתברך, הוא צריך להימנע ממנה.

גילוי טפח וכיסוי טפחיים
יוסף שולט על כל ארץ מצרים. דהיינו, גם כשיש מצרים, בבחינת מקום צר – חומריות, הצדיק יכול לשלוט על רצונותיו, כך שבסופו של דבר שולט על כל ארץ מצרים. ההתוודעות של יוסף לאחיו, היא מעין גילוי פנים שיש למדרגה. כאשר אדם מגיע לגילוי פנים, יש פחד שמא גילוי הפנים הזה מגלה טפחיים, ולא יודע לכסות אותם. לכן, עדיף שאדם יגלה טפח, אבל יכסה טפחיים, כפי שעשה יוסף, שטפחיים זה ב' קווים, וטפח זה קו אמצעי.

אם אדם יודע לכסות טפחיים, דהיינו, לכסות את בחינת הכלים, הרצון לקבל, אז יכול לגלות טפח. כך עושה יוסף, הוא לא רוצה לבייש את אחיו, ומוציא את כל המצרים החוצה. דהיינו, הוא מוציא את כל הרצונות המצרים מחוץ למדרגה. כאשר יש גילוי פנים, אי אפשר שזה יקרה עם הרצונות המצריים.

לכאורה, היה צריך לפחד, אם יוציאו את כל המצרים מעליו, והוא יישאר לבד עם האחים, הוא מסתכן בנפשו. האדם לכאורה צריך לפחד, שגילוי הפנים הזה עוד עלול להיות לרעתו, ואם יסלק את כל הרצונות המצריים, יישאר קירח מכאן ומכאן. יוסף לא פוחד, אלא מסלק את כל הרצונות המצרים שלו, ורק אחר כך בא לגילוי. אם אדם חושב שיכול לגלות את ההארה הגדולה, בלי לסלק את המצרים, צריך להסתכל על הפרשה ולהבין שגם אם אנחנו קשורים למצרים, אלמלא הסילוק של הרצונות המצריים שלנו, לא יכול להיות גילוי אמיתי.

כוח הגאולה מתחיל בהסתרה
יוסף, לכאורה, משרת את פרעה. אבל כבר ראינו בשבוע שעבר, בפירוש של יוסף את חלום פרעה, שכבר אז מניח יוסף בפירוש החלום את הגאולה העתידית. לכן, כל אחד יראה, גם כאשר יורדים למצרים, לא צריכים לפחד, אלא צריכים להמשיך להאמין בגאולה אמיתית, גאולת הנפש. גם אם הדברים מסתובבים מטוב לרע או מרע לטוב, אז התחבולות והסיבובים שעושה הקב"ה, הם בסופו של דבר לטובה. כאשר אדם ילך באופן זה, אז בע"ה יצליח. אם אנחנו נלמד מהפרשה את כוח הגאולה, שמתחילה בהסתרה – בסילוק המצרים, אז עדיין נרוויח רווח גדול, בגאולה אישית וכללית של כל אחד ואחד.