צום עשרה בטבת

המצור על ירושלים

ירושלים היא ליבו של העולם וכן ליבו של האדם, בהיותו עולם קטן. הלב הוא המקום המרכזי, בו מופיעה ההתבטאות הנפשית של נשמת האדם. הנשמה המיוחסת למוח מוצאת את ביטויה בלב האדם. לב האדם נמשל למלכו של הגוף, וככזה מושפע הוא מצרכי הגוף.


השאלה המרכזית המעסיקה את האדם היא הרגשתו. מקום ההרגשה הוא בלבו הרוחני של האדם, היות והוא הכלי המכיל את ההארה. התלבשות האור בכלי היא המולידה רגש. ישנו רגש המוח הנקרא ידיעה וזה של הגוף נקרא תענוג. ניתן לראות את הלב ככלי של האדם, ה״אני״ שלו.


האני של האדם נתון לשינוי בהתאם לשינוי הלב. יש שהלב שולט על האדם ויש שהאדם שולט על ליבו. לכאורה, אם האני של האדם הוא הלב, אז מי הוא השולט או היכול לשנות את ליבו? התשובה מורכבת ואולי לא כאן המקום לפתחה. אולם כדי לא להשאיר את הנושא פתוח לגמרי, נאמר מספר מילים על כך.


האני של האדם הוא מורכב ולא יחידני. אין האדם יכול לתפוס את מהותו. כל תפיסה חייבת להיות דרך הצורה המייצגת את החומר המסוים. אם נרצה לדייק יותר נאמר, שהתפיסה היא דרך הצורה המשתפת חומר זה עם סביבתו, עם הכלל אליו הוא שייך. התפיסה של האני וקיום הצורה התופסת, באים כאחד. עצם הקיום של התודעה וקיום האני, שצורת התודעה שלו מגדירה אותו, באים כאחד.


יודע אני שלא די במילים אלו ובע"ה נושא זה יורחב במקום הראוי לו.

המצור
המצור על ליבו של האדם הנו מצור הקליפות. התפיסה הזרה לנשמתו היא הצרה על האדם ומנסה להסיתו מהאמת. הדרך הראויה לאדם היא ביטוי נשמתו דרך ליבו. לא פעם חשים אנו, שצובאים על ליבנו צבאות זרים לרוח היהדות, לרוח הערכית אותה חשבנו כנכונה. חשים אנו מאמץ גדול המושקע בהתנגדותנו לרוח זרה זו. זאת, עד שנופלות חומות התודעה הערכית ואנו חוטאים בתענוגות שווא. יודעים אנו שאין רצוננו מלכתחילה לחטוא, להיות אנשים רדודים, חיצוניים ושטחיים עד להחריד, אך לא פעם מוצאים אנו את עצמנו במקום זה.

המקדימים לפריצת החומות
ישנם מקדימים הגורמים לפריצת חומות אלו. על האדם לזהות את המקדימים הגורמים לנפילת החומות ולאחר מכן להריסת ביתו – ליבו האוהב, זה המקרין לכל פרטי ישותו את אהבת הערך, אהבת האמת. מקדימים אלו שונים מאדם לאדם, אך ישנם גם אלו הכלליים.
בי' בטבת החל המצור – החלו מקדימים אלו לפעול בנפשנו. מבקשים אנו להעלות את רמת מודעותנו למקדימים אלו, כדי שנוכל להילחם בהם באופן הראוי. מבקשים אנו לעצור את התהליך טרם החורבן, טרם הנפילה, אולי אף טרם המצור.

(ניתן לקרוא את המשך המאמר בספר)

מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
ניתן לרכוש את הספר בטלפון 050-314-3417 אגדה

הרב אדם סיני

ספרי הרב:

sfar