בוקר חגיגי עם גל גולדשטיין – האדם הוא עץ השדה.

14

עמוד 797 מועדי ישראל האדם ומה שביניהם