סדר ט"ו בשבט תש"פ

לשם יחוד קב"ה ושכנתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם י"ה בו"ה בייחודא שלים בשם כל ישראל הנה אנחנו באים לקיים סדר ט"ו בשבט באכילת פירות כפי שהורונו רבותינו ז"ל.

הננו מוכנים ומזומנים בכל רמ"ח אברנו ושס"ה גידנו הרוחניים מכל עולמות אבי"ע שבנפשנו רוחנו ונשמתנו לתקן בסדר זה את אכילת אדם הראשון מפרי עץ הדעת טו"ר.

בבואנו לאכול מהאילן, שהוא בחינת עץ החיים, אנו מבקשים לעורר בנפשנו ובנפש כל ישראל את פרי האמונה, שיאפיל על כל תפיסת הדעת שהתגנבה לנפשנו מחטאינו בעץ הדעת ומכל בקשת הדעת בכל פעולותינו וכוונתינו.
הננו מייחדים את נפשנו לחשוב ולכוון את ליבנו בכל פרי ופרי שיהיה פרט של האמונה הקדושה בבחינת "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

תורת חיים נתן לנו בוראנו והפירות הנובעים בנפשנו מתורה זו הם פירות החיים, שאותם אנו מבקשים לחיות ולהעצים בכל מסגרות חיינו.

"השמיים שמיים לה' והארץ נתן לבני האדם" להצמיח את האמת האמונית ממנה שתתעצם ותעלה לשמים. בזקיפות אילן החיים, בזקיפות תורתנו הקדושה בע"ה כל סודות התורה כפירות ערבים לחיך דורשי האמת יתמתקו בפינו ובפי כל עמך ישראל.

לב חכם וטהור ברא לנו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבנו להעצים את הנפש בראש השנה לאילן שתתעבר להפיק ממנה את המיטב לעבודתך באמת ובתמים. וישאף ליבנו להרבות תורה ולהפיק סודות וכללים ויסודות לבניין של קדושה בנפשנו ובכל עם ישראל.

שנפרה ונרבה ופרותינו יהיו מאוזנים שלמים ומבטאים את היחד של שכינתנו הקדושה.
אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן; אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ.

הרב אדם סיני