האם חכמת הקבלה מדע ככל המדעים?

22

קפסולת זמן, קליפ משנת 2008 – האם חכמת הקבלה מדע ככל המדעים?