האם חכמת הקבלה מדע ככל המדעים?

251

קפסולת זמן, קליפ משנת 2008 – האם חכמת הקבלה מדע ככל המדעים?