האם חכמת הקבלה מדע ככל המדעים?

172

קפסולת זמן, קליפ משנת 2008 – האם חכמת הקבלה מדע ככל המדעים?