עלון הסולם: פרשת וישלח- הנס בחודש כסלו

29

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן