עלון הסולם: הכנה לחנוכה- נס פך השמן

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן
הכנה לחנוכה
נס פך השמן
האם יעלה על הדעת שמציאת פך השמן הגשמי הוא הנס?! האם שמן, שיכול לדלוק שמונה ימים הוא הנס?!

ודאי, שכל יהודי יקר מבין, שמדובר בסימן למתרחש בפנימיות האדם והאומה.
כל יהודי הוא נכס יקר. כל יהודי הוא ברייה אהובה מאוד על הבורא יתברך.
בכל אחד מסתיר הבורא יתברך את הנקודה שבלב, את הנפש השכלית, שכל רצונה להשפיע נחת רוח לבורא. נסתרת היא בין כל השברים והטומאה של חיצוניות העולם הזה. על היהודי למוצאה. לחפשה בין כל ההריסות של החטאים והעוונות, בין כל הכישלונות שהכשיל אותנו היווני, בין כל השמנים, שהם הרצונות שטימא הרצון הגופני האכזר.

חייב כל יהודי להאמין בנס. להאמין שה' יהיה בעזרו וימצא הוא את הנקודה שבלב. את נקודת נשמתו, שממנה תואר כל הנשמה. הוא הסימן ש״שמן זך״ זה עולה בחשבון זי״ת, שנקודה פנימית זו היא מעל הטבע. יכולה היא להאיר שמונה ימים, יכולה היא להאיר את הנשמה שהיא אותיות שמֹנה. יכולה היא להתעלות מעל המספר שבע, שהוא סימן לעולם הזה.

סימנה של נקודה זו הוא, שיש בה שאיפה לאמת, שאיפה לעשות נ"ר לה' יתברך, שמבקשת היא להיות משפיעה לזולת, שאוהבת היא את כלל ישראל.
חפש יהודי יקר, חפש את מה ששלך הוא.

פנייה אישית
יהודי יקר, בן מלך, אהוב ה'. כאשר אתה מתבונן על ילדך, לא פעם אתה אומר, למה אינו עושה מה שברור שטוב לו, מה שיגרום לו להיות יותר אדם?! ואני אומר לך, בן מלך אתה בכוח. חנך עצמך. הוצא מהכוח אל הפועל את היהודי שבך. מצא את פך השמן החתום בחותמו של כהן גדול שבנפשך, מצא את מידת ההשפעה של החסדים המכוסים והשמורים מכל החיצוניות והגופניות הצרה עליך. חבוי הוא בנפשך. עם נקודה פנימית זו. עם אמונה זכה זו, הדלק את נשמתך ותהיה בע"ה בן מלך, אהוב ה', מתענג במצוות ויורש עולם הבא.
הרב אדם סיני

מתוך ספרו של הרב "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"

ספר הרב "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" כרך ג' מאגד בתוכו סדר שלם של תובנות. החל ממהות החג, דרך מאמרים מרכזיים המתייחסים למשמעות החג וסימניו, המשך בפירושים צחים ובהירים על משניות וקטעי גמרא נבחרים העוסקים בחג ובפירוש מעמיק לדרושי שער הכוונות של האריז״ל, פירושים הפותחים שער לבוא במבואות חכמת הנסתר של האר"י הקדוש.

בספר יכול האדם למצוא משמעות חדשה לחגי ישראל, משמעות צלולה וברורה מכפי שידע עד היום. הספר מבוסס על יסודות חכמת הקבלה המפורשים בשפה הידועה לנפש כל אדם. הספר מחולק על פי רצף חגי ישראל.

כרך ג' עוסק במועדים:
*חנוכה *פורים *סוכות* שמיני עצרת *וט"ו בשבט.

לרכישה טלפונית: 050-314-3417 
לרכישה באתר: http://moadim.co 

רכשו את הקורס וקבלו גישה מיידית – לחצו כאן להרשמה
משפט השבוע
 

 

"השלב הראשון הוא להפוך את השאלה עצמה לתשובה. עצם זה שיש לי שאלה, זו תשובה."

זבוטינסקי 128 רמת גן                                                    Hasulam.co.il