קבלה – מהו בדיוק נס החנוכה?

7

#קבלה #נשמה #חנוכה #יוונים