קבלה – מהו בדיוק נס החנוכה?

5

#קבלה #נשמה #חנוכה #יוונים