קבלה – מהו בדיוק נס החנוכה?

#קבלה #נשמה #חנוכה #יוונים