קבלה – מהו בדיוק נס החנוכה?

3

#קבלה #נשמה #חנוכה #יוונים